Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Towarzystwa

Grażyna Sołtysiak - Prezes TPP
Maria Panaszek - Z-ca prezesa
Zofia Żłobińska - Sekretarz
Alfreda Mielczarek - Skarbnik
Zofia Krykwińska - Członek Zarządu
 

Wersja XML