Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

 • Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

  sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej
  Data publikacji: 21-11-2022 15:11
 • Informacja

  o wydaniu decyzji nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych „BT_20518_Praszka_Północ"
  Data publikacji: 21-11-2022 14:35
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie bezobsługowej stacji transmisji danych w Kowalach
  Data publikacji: 21-11-2022 14:24
 • Plan polowań - KŁ Dąbrowa

  Plan polowań Koła Łowieckiego Dąbrowa na terenie Gminy Praszka
  Data publikacji: 18-11-2022 12:49
 • Ogłoszenie dot. utylizacji azbestu

   Ogłoszenie o naborze wniosków
  Data publikacji: 15-11-2022 13:58
 • Wniosek o preferencyjny zakup opału

  Wniosek o preferencyjny zakup opału dla gospodarstw domowych.
  Data publikacji: 04-11-2022 13:48
 • Informacja dot. preferencyjnego zakupu węgla.

  W oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, iż Gmina Praszka przystępuje do zakupu paliwa stałego w oparciu o przepisy powyższej ustawy (...)
  Data publikacji: 03-11-2022 15:35
 • Ogłoszenie - poszukiwany sprawca

  202210282030402_1970.jpeg
  W dniu 28-10-2022 r. w godzinach między 20 a 22 nieznana osoba wybiła szybę w drzwiach w toalecie miejskiej w parku przy ul. Kaliskiej (...)
  Data publikacji: 02-11-2022 13:14
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2022 roku
  Data publikacji: 28-10-2022 14:56
 • Ogłoszenie dot. preferencyjnego zakupu węgla

  W związku z przygotowaną przez Sejm RP ustawą o preferencyjnym zakupie węgla, Urząd Miejski w Praszce zbiera dane dotyczące zapotrzebowania na węgiel dla gospodarstw domowych. Prosimy Mieszkańców Gminy Praszka, którzy w 2022 roku nie zakupili paliw stałych w tym węgla i ekogroszku w cenie poniżej 2 000 zł  oraz nie zgłosili zapotrzebowania sołtysom, o przekazanie informacji o zainteresowaniu zakupem importowanego opału do dnia 28 października 2022 r. do godziny 15:00 osobiście w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Praszce lub telefonicznie pod nr 34 3592456. Mieszkańcy będą mogli zakupić 1,5 tony węgla na jedno gospodarstwo domowe i na jeden adres w 2022 roku.
  Data publikacji: 25-10-2022 13:50
Wersja XML