Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

 • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Data publikacji: 16-09-2022 14:17
 • Wspieramy najlepszych

  PLAKAT WN IV 2022.jpeg
  Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 29 sierpnia do 14 września br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
  Data publikacji: 24-08-2022 13:16
 • Dodatek do źródeł ciepła

  WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DO ŹRÓDEŁ CIEPŁA NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRASZCE ul. Boczna 4e, 46-320 Praszka
  Data publikacji: 17-08-2022 14:50
 • Zasady oszczędzania energii

  Zasady oszczedzania energii.jpeg
  Data publikacji: 16-08-2022 14:47
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN „Wierzbie 2 Parcela" oraz rozbiórce następnego odcinka linii napowietrznej nN i budowie w to miejsce linii kablowej nN podziemnej.
  Data publikacji: 03-08-2022 11:49
 • Dotacje z prefinansowaniem

  Prezentacja1.jpeg
  Data publikacji: 29-07-2022 14:18
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane

  Przebudowa trzech odcinków dróg w Strojcu w gminie Praszka - Etap I (II)
  Data publikacji: 29-07-2022 12:14
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego tj. ścieków pochodzących z myjni samochodowej ręcznej.
  Data publikacji: 28-07-2022 12:07
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane

  Budowa parku edukacyjno-sportowego przy ul. Kolorowej w Praszce (III)
  Data publikacji: 28-07-2022 12:04
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z rozbudowywanej drogi krajowej nr 45 na odcinku w m. Sołtysy oraz wykonanie urządzeń wodnych w m. Sołtysy.
  Data publikacji: 27-07-2022 14:04
Wersja XML