Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

 • Obwieszczenie

  o wydaniu przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji z dnia 12 maja 2022 r., znak: DLI-II.7621.4.2021.ŁO.20(EŁ), uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 11 grudnia 2020 r., znak: IN.I.7820.10.2020.AM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”
  Data publikacji: 26-05-2022 23:16
 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 17-05-2022 13:40
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi

  Szkolenie i audyt z cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Praszce
  Data publikacji: 16-05-2022 14:02
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej dla budynków wielorodzinnych w Praszce
  Data publikacji: 12-05-2022 13:59
 • Informacja o przerwie w dostawie wody

  Brak opisu obrazka
  Informacja PP-U GOSKOM w Praszce o przerwie w dostawie wody od godz. 21.00 w dniu 15-05-2022 r. do godz. 6.00 w dniu 16-05-2022 r.
  Data publikacji: 09-05-2022 15:08
 • Wykaz

  nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Data publikacji: 29-04-2022 10:56
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2022 roku
  Data publikacji: 28-04-2022 14:42
 • Przypomnienie

  Brak opisu obrazka
  o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.
  Data publikacji: 26-04-2022 10:32
 • Obowiązki właściciela psa

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 25-04-2022 13:12
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawy

  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
  Data publikacji: 22-04-2022 14:14
Wersja XML