Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, Komunikaty

 • Informacja dot. inwentaryzacji odpadów foliowych pochodzących z rolnictwa

  Gmina Praszka przystępuje do inwentaryzacji  odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
  Data publikacji: 23-01-2020 14:24
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia w Tokarach
  Data publikacji: 23-01-2020 13:30
 • Obwieszczenie

  dotyczące wycofania wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej NN w Tokarach.
  Data publikacji: 21-01-2020 11:01
 • Ogłoszenie

  Informujemy, że od dnia 20-01-2020 r. w Praszce przy ul. Fabrycznej 18 (dawna szkoła PSP nr 3) rozpoczął funkcjonowanie Publiczny Żłobek w Praszce. Wszelkie informacje dotyczące Publicznego Żłobka w Praszce można uzyskać bezpośrednio w placówce przy ul. Fabrycznej 18 (boczne wejście) lub pod numerem telefonu 533 081 296.
  Data publikacji: 21-01-2020 10:18
 • Obwieszczenie

  Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania: projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych
  Data publikacji: 21-01-2020 09:11
 • Ogłoszenie o konkursie

  Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka"
  Data publikacji: 17-01-2020 15:52
 • Ogłoszenie o przetargu

  Utrzymanie konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Praszka
  Data publikacji: 13-01-2020 13:39
 • Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/

  Data publikacji: 10-01-2020 11:00
 • Ogłoszenie

  o naborze pracowników do Publicznego Żłobka w Praszce
  Data publikacji: 09-01-2020 12:40
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
  Data publikacji: 09-01-2020 10:43
Wersja XML