Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, Komunikaty

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 07-04-2020 09:34
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Kowalach
  Data publikacji: 06-04-2020 12:42
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2020 roku.
  Data publikacji: 27-03-2020 13:19
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Praszka przeznaczonej do dzierżawy
  Data publikacji: 27-03-2020 08:04
 • Zalecenia GIS dot. targowiska

  Data publikacji: 27-03-2020 07:37
 • Informacja dot. PSZOK

  PPU ”GOSKOM”  Spółka   z o.o. w Praszce informuje, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii oraz związanych z tym ograniczeń dotyczących przemieszczania się ludzi, z dniem 26.03.2020 r. aż do odwołania zaprzestaje przyjmowania odpadów do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) w Kowalach.
  Data publikacji: 25-03-2020 11:18
 • Informacja

  Urząd Miejski w Praszce informuje, że od dnia 26 marca 2020 r. aż do odwołania, Urząd czynny będzie we wszystkie dni robocze (w tym poniedziałki i czwartki) do godziny 15.00.
  Data publikacji: 25-03-2020 11:15
 • Komunikat dot. przekraczania granic RP.

  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie. Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.
  Data publikacji: 25-03-2020 11:13
 • Obwieszczenie

  Poniżej publikujemy obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Data publikacji: 25-03-2020 11:08
 • Informacja o czasowym zamknięciu Biblioteki

  Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce informuje, że Biblioteka Publiczna w Praszce wraz z filiami w Kowalach, Strojcu, Ganie oraz Wierzbiu będzie nieczynna dla Czytelników i Użytkowników do odwołania.
  Data publikacji: 25-03-2020 11:01
Wersja XML