Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, Komunikaty

 • Informacja

  o szkoleniu z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny
  Data publikacji: 19-10-2021 13:04
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej z PE Ø 624mm o pojemności retencyjnej 210 l zlokalizowanej na działce 32/2 obręb ewid. 0052 Zawisna jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka miasto, o współrzędnych geodezyjnych (środek studni): Y-6530674,69 X-5658136,53, 2. usługę wodną obejmującą odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenów utwardzonych z obszaru dróg wewnętrznych i placu manewrowego utwardzonych grysem kamiennym oraz nieutwardzonych poboczy terenu punktu skupu i składowania odpadów metalowych, działki nr 32/2 oraz 32/1, ark. m. 1, obręb 0052 Zawisna, jednostka ewidencyjna 160804_4 Praszka,
  Data publikacji: 19-10-2021 12:57
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stanowiska słupowego SN 15KV wraz z rozbiórka słupa SN15kV w istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia w Kowalach.
  Data publikacji: 19-10-2021 12:50
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji.

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Praszce
  Data publikacji: 14-10-2021 14:45
 • Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie–Skłodowskiej w Praszce – Etap II

  Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie–Skłodowskiej w Praszce – Etap II Realizacja inwestycji: od lipca do listopada 2021 r.
  Data publikacji: 12-10-2021 09:27
 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi

  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka
  Data publikacji: 06-10-2021 10:19
 • Komunikat dot. funkcjonowania kasy urzędu miejskiego

  Informujemy, że od 11 października 2021 r. zmieniają się godziny otwarcia kasy Urzędu Miejskiego w Praszce
  Data publikacji: 05-10-2021 12:35
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania wylotu z kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 188, obręb 0001 2. usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych za pomocą ww. wylotu  z kanalizacji deszczowej poprzez rów melioracyjny R-E w Km 0+105 jego biegu (dz. nr 188, obręb 0001) do wód powierzchniowych płynących cieku Trojanówka w km 30+550 jej biegu (dz. nr 1, obręb 0001)
  Data publikacji: 05-10-2021 12:13
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kabli energetycznych 15 kV umożliwiających przyłączenie do sieci dystrybucyjnej i odbiór energii elektrycznej z projektowanych źródeł energii odnawialnej w Kowalach
  Data publikacji: 30-09-2021 15:44
 • Zamknięcie PSZOK-u

  Informujemy, że ze względu na prowadzone prace budowlane przy obwodnicy Praszki w dniu 5.10.2021 r. PSZOK w Kowalach będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.
  Data publikacji: 30-09-2021 13:47
Wersja XML