Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia, Komunikaty

 • Informacja

  Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Praszka w dniu 26.06.2020 gradu, prosimy o składanie wniosków o szacowanie szkód bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 10 lipca 2020 r.
  Data publikacji: 06-07-2020 15:55
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa i montaż wyposażenia pływalni krytej w Praszce
  Data publikacji: 03-07-2020 14:23
 • Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

  Informujemy, iż w Gminie Praszka przez cały rok działa Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, powołana przez Wojewodę Opolskiego.
  Data publikacji: 01-07-2020 12:33
 • Ogłoszenie o przetargu

  Data publikacji: 30-06-2020 14:19
 • Ogłoszenie

  Aktualizacja informacji o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Praszka w 2020 roku.
  Data publikacji: 23-06-2020 14:51
 • Zapytanie ofertowe

  Zakup rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Rozterk, Gmina Praszka
  Data publikacji: 23-06-2020 13:34
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa drogi gminnej nr 100933 O – ul. Curie – Skłodowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kolorową w Praszce – etap I
  Data publikacji: 18-06-2020 15:15
 • Informacja

  o otwartym i konkurenycjnym naborze kandytatów na rachmistrzów terenowych
  Data publikacji: 15-06-2020 16:05
 • Zapytanie ofertowe

  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka – w roku 2020
  Data publikacji: 09-06-2020 14:00
 • Obwieszczenie

  Publikujemy obwieszczenie zarządu województwa opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Data publikacji: 04-06-2020 09:32
Wersja XML