Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka:
Studium (17 MB)
Mapa (25 MB)


Informacja z dnia 29-03-2017 r. o pracach związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Praszka: PDFinf20170329.pdf (149,32KB)


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018 r.:


 

Wersja XML