Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju / Plan rozwoju lokalnego

PDFStrategia_Rozwoju_Gminy_Praszka_2015-2025.pdf (2,42MB)
Roczny „Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015–2025”za okres monitorowania tj. od miesiąca kwietnia do grudnia 2016 r.


PDFPlan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Praszka (777,60KB)

PDFStrategia rozwoju Miasta i Gminy Praszka (523,50KB)

Wersja XML