Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Perspektywy rozwoju gospodarczego

Praszka jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym otwartym dla inwestorów. Istnieją tutaj dobre warunki do inwestowania i nawiązywania kontaktów. Tereny budzące zainteresowanie inwestorów położone są zarówno na obrzeżach miasta, jak i na obszarach wiejskich. Przeznaczone są one pod działalność przemysłową i rolniczą. Inwestorowi, który rozpocznie działalność na terenie gminy i utworzy nowe miejsca pracy gmina oferuje zwolnienie z lokalnych podatków, pomoc w załatwianiu formalności urzędowych. W Urzędzie Miejskim potencjalni inwestorzy znajdą informacje o wolnych obiektach i terenach, pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności, wykaz firm działających na terenie gminy, doradztwo.

Zapraszamy do Praszki inwestorów zainteresowanych inwestycjami w zakresie turystyki i rekreacji, partnerów do inwestycji ekologicznych, przemysłowych, gotowych podjąć współpracę z miejscowymi przedsiębiorstwami. Jedną z najbardziej pożądanych branż przemysłu jest branżą obróbki metali, jako tradycyjna związana z miastem Praszka, konieczne jest zagospodarowanie taniej siły roboczej o wysokiej wiedzy i doświadczeniu.

W ostatnim okresie występuje potrzeba rozwoju podmiotów gospodarczych zatrudniających kobiety. Zainteresowani jesteśmy uruchomieniem przedsiębiorstw w zakresie dziewiarstwa.

Powody, dla których warto inwestować na terenie gminy:

Wśród inwestycji gminnych zrealizowanych w ostatnich kilku latach znajdują się:

Kontynuowane są inwestycje służące uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich m.in. bydowa kanalizacji w miejscowościach Rozterk, Gana, Wygiełdów a także inwestycje drogowe m.in. przebudowa dróg gminnych Kowale ul. Ożarowska, i Szkolna - Aleksandrów - Kozieł - Przedmość.

Wersja XML