Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Ściekowa

Gmina Praszka posiada istniejącą oczyszczalnię biologiczno-mechaniczna o przepustowości Qśrd=3200 m3/d, zmodernizowaną w 2004 r. Obecnie do oczyszczalni w Praszce trafiają ścieki z Praszki, Strojca, Kowali, Rozterku, Gany, Szyszkoa (gmina Praszka) oraz z Gorzowa Śląskiego, Pawłowic, Kozłowic i Jastrzygowic (gmina Gorzów Śląski). Oczyszczalnia ścieków jest własnością „Oczyszczalni Ścieków Praszka” Sp. z o.o., w której udziały posiadają Gmina Praszka, Gmina Gorzów Śląski i GOSKOM Sp. z o.o.

W chwili obecnej skanalizowane są następujące miejscowości:

 1. miasto Praszka, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 21,6 km;
 2. miejscowość Kowale, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 12,2 km;
 3. miejscowość Strojec, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 11,2 km.
 4. miejscowość Rozterk, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 4,5 km.
 5. miejscowość Gana, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 5,5 km.
 6. miejscowość Szyszków, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 4,8 km.
 7. miejscowość Strojec, gdzie ogólna długość sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wynosi 1,7 km.

 

Wersja XML