Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Wodna

Gmina Praszka jest w 99,6 % zwodociągowana. Ujęcia wody znajdują się w miejscowościach Kowale, Strojec i Skotnica. Wymienione ujęcia wody wykorzystują studnie głębinowe. Stacja uzdatniania wody znajdują się przy ujęciach wody w Kowalach i Strojcu, natomiast ujęcie wody w Skotnicy jest wyłączone i nie ma potrzeby jego użytkowania. Jakość wody dostarczana konsumentom jest dobra i odpowiada przepisowym wymaganiom. Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 98,4 km, w tym w mieście Praszka 24,1 km. Właścicielem i eksploatatorem infrastruktury wodociągowej jest P.P.-U. „GOSKOM” Sp. z o.o., w której Gmina Praszka ma 100% udziałów.

Wersja XML