Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drogi

Przez miasto i gminę Praszka przebiegają dwie drogi krajowe: nr 45 Łódź-Opole i nr 42 leżąca w ciągu dróg łączących Wrocław z Częstochową, o łącznej długości 16 km dróg zamiejskich oraz 6 km dróg krajowych miejskich - wszystkie o nawierzchni bitumicznej.

Drogi powiatowe (będące do 31.12.1998 r. wojewódzkimi) to: 25,38 km dróg zamiejskich, w tym 20 km o nawierzchni bitumicznej oraz 5,4 km dróg powiatowych miejskich, wszystkie o nawierzchni bitumicznej. Drogi gminne to 63,8 km dróg, w tym drogi utwardzone to 35,2 km oraz drogi gruntowe to 28,6 km. Drogi lokalne miejskie to 53 ulice o łącznej długości 19 km, w tym 17 km o nawierzchni twardej, a 15 km o nawierzchni ulepszonej, bitumicznej.

W roku 2008 zrealizowano:

 1. Budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy ul. Mickiewicza w Praszce – II etap. W ramach inwestycji została wykonana ścieżka z kostki betonowej o długości ok. 600 mb z kwotę 206.841,04 zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 1. III etap przebudowy ul. Równoległej w Przedmościu. W roku 2009 planowane jest zakończenie przebudowy powyższej ulicy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 1. Kolejny etap remontu nawierzchni drogi gminnej Prosna – Wygiełdów,
 1. Remont ulicy Zapolskiej w Praszce. Remont polegający na wykonaniu nowego chodnika oraz nawierzchni asfaltowej wyniósł 47.500,00 zł

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 1. Remont drogi powiatowej przy ul. Kościuszki w Praszce zrealizowany wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie przy udziale ze strony Gminy Praszka w wysokości 25.000,00 zł.
 1. Remont chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej w Strojcu w ciągu drogi powiatowej zrealizowany wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie przy udziale ze strony Gminy Praszka w wysokości 20.000,00 zł.

Do końca roku planuję się wykonać:

 1. Budowę oświetlenia drogowego w ul. Kolorowej w Praszce.
 2. Remont ulicy Senatorskiej w Praszce na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Fabrycznej a polegający na wykonaniu nowych chodników i nawierzchni asfaltowej.
 3. Budowę chodnika na łączniku ul. Mickiewicza i 3-go Maja w Praszce.
 4. Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Kolorowej w Praszce

 

Wersja XML