Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Muzeum w Praszce

Muzeum
Plac Grunwaldzki 15
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-11-85
http://www.muzeum.praszka.pl/

czynne: wtorek-piątek 9.00 - 15.00
środa do 17.00, sobota 9.00-13.00
w niedzielę 9.00 - 13.00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu
ceny biletów: normalny: 4 złote; ulgowy: 2 złote

Muzeum w Praszce zostało powołane do życia z inicjatywy prof. dr hab. Konrada Jażdżewskiego, dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Na ten cel profesor przekazał kamienicę przy Placu Grunwaldzkim 15. Uroczyste otwarcie Muzeum w Praszce nastąpiło w dniu 8 maja 1980 r. w obecności wielu zaproszonych gości.

Muzeum w Praszce ma charakter regionalny i działa na podstawie Ustawy o Muzeach oraz statutu. Podstawowym jego zadaniem jest gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowanie zbiorów oraz ich udostępnianie. Ponadto muzeum prowadzi działalność naukową i edukacyjną. W ich ramach organizowane są wykłady, lekcje muzealne, konkursy. Biblioteka Muzeum w Praszce gromadzi książki i czasopisma, wśród których dominują prace z zakresu archeologii, etnografii i historii. Główny nacisk położono na gromadzenie literatury dotyczącej naszego regionu.

Muzeum w Praszce jest jednostką wielodziałową. W jego skład wchodzą następujące działy:

Jedną z podstawowych form naszej działalności są wystawy. W Muzeum w Praszce prezentowanych jest osiem wystaw stałych:

 1. „Prof. dr hab. Konrad Jażdżewski“
 2. „W dawnej aptece”
 3. „Przyroda okolic Praszki”
 4. „Pradzieje Praszki”
 5. „Praszka w dokumencie historycznym” 
 6. „Praszka w plebiscycie i III powstaniu śląskim”
 7. „Kultura ludowa okolic Praszki” 
 8. „Z dziejów Praszki"

Dodatkowo w Muzeum prezentowane są wystawy czasowe.

Wersja XML