Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 100931 O – ul. Bocznej w Praszce

Umowa o dofinansowanie nr RFRD/2021/G/56/U/2022 zawarta w dniu 07 kwietnia 2022 r.

Nazwa Projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 100931 O – ul. Bocznej w Praszce”

Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wg. umowy: 568 269,90 co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych Zadania.

Całkowita wartość inwestycji: 947 116,50 zł

Realizacja inwestycji: od czerwca do września 2022 r.

Wykonawca robót budowlanych: REMOST Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno

Opis inwestycji:

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100931 O – ul. Bocznej w Praszce” zostało dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zadanie polega na przebudowie odcinka 286 mb ul. Bocznej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 42/45 - ul. Piłsudskiego w Praszce.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML