Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Brak opisu obrazka

Informujemy, że Gmina Praszka otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Praszka dofinansowania wynosi 31 000,00 zł.

W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: 38 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 31 000,00 zł

Wkład własny: 7 750,00 zł

Brak opisu obrazka

Wersja XML