Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Gmina Praszka otrzymała grant w wysokości 173.875 zł (100 %) na zakup 16 komputerów stacjonarnych, 49 laptopów wraz z ich ubezpieczeniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

Projekt "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR"

Projekt zostanie zrealizowany do 23-01-2023 roku.

 • 65 darmowych komputerów

  Gmina Praszka zakwalifikowała się do projektu grantowego PPGR, który jest realizowany w ramach programu „Cyfrowa Polska”.
  Data publikacji: 17-06-2022 10:51
Wersja XML