Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego na lokalizację punktu sprzedaży.

Zezwolenie, o którym mowa wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy posiadającego stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki OSP.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

Miejsce załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy:

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • DOCWniosek (33,00KB) o jednorazowe wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Opłaty reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473).
 3. Czas załatwienia: w ciągu 30 dni

 

Wersja XML