Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Gmina Praszka otrzymała grant w wysokości 399.501,04 zł (100 %) na wsparcie cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

Przyznane środki zostaną przeznaczone na niezbędny sprzęt i oprogramowanie w ramach modernizacji istniejącej infrastruktury IT w Urzędzie Miejskim w Praszce, na zakup oprogramowania do zarządzania placówkami przedszkolnymi oraz na analizę stanu cyberbezpieczeństwa naszej jednostki.

Projekt zostanie zrealizowany do 01-08-2023 roku.

Wersja XML