Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr rachunków bankowych

Właściciel rachunku: Gmina Praszka
Bank: ING Bank Śląski
SWIFT: INGB PL PW
Wpłaty z tytułu podatków i opłat:
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłata skarbowa, czynsz dzierżawny, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
10 1050 1171 1000 0022 0211 5024
Wpłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi (opłata za śmieci) 30 1050 1504 1000 0024 1305 1364
Wpłaty wadiów związane z przetargami 83 1050 1171 1000 0022 0211 7202
Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe,
udostępnienie danych osobowych
81 1050 1171 1000 0022 3059 9736
Wersja XML