Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin:

Opłaty zależą od obrotów i wynoszą:

Opłatę w należnej wysokości wnosi się:

przelewem na rachunek bankowy Urzędu:
ING: 10 1050 1171 1000 0022 0211 5024

Na przelewie należy wpisać numer zezwolenia.

Składanie dokumentów, w tym oświadczeń o wartości sprzedaży możliwe jest:

Załącznik:
DOCOswiadczenie o wartoscI sprzed.nap.alkoholowych-2021.doc

 

Wersja XML