Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona powietrza

 • Aktualna jakość powietrza

  Stacja pomiarowa jakości powietrza znajdująca się na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce.
  Data publikacji: 01-03-2022 12:36
 • Informacje

  Data publikacji: 07-09-2021 12:13
 • Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

  Data publikacji: 06-09-2021 15:53
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Ulotka-1F-1.jpeg
  1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
  Data publikacji: 02-07-2021 13:55
 • Projekt LIFE

  Data publikacji: 07-09-2021 12:21
Wersja XML