Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

Informacja statystyczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ilości i kwocie złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze: PDFDane_statystyczne_w_podziale_na_Gminy.pdf (154,73KB)


ulotka-1.jpeg

Z Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Praszka, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 34 3592 456, 34 3591 009 w.106, lub w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Praszce.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze należy przygotować następujące dokumenty:

ulotka-2.jpeg

Wersja XML