Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

Informacja statystyczna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ilości i kwocie złożonych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze: PDFDane_statystyczne_w_podziale_na_Gminy_.pdf (212,73KB)


163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_3_-1-1536x864.png

Z Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”mogą korzystać  mieszkańcy Gminy Praszka w godzinach pracy Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 34 3592 456, 34 3592 457 lub w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Praszce.

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta na generatorze wniosków o dofinansowanie oraz  informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze należy przygotować następujące dokumenty:

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

O kredycie Czyste Powietrze

O dotacji z prefinansowaniem

PDFBroszura Programu Czyste Powietrze obowiązująca od 03.01.2023 r.pdf (1,39MB)

Dokumenty dotyczące zmienionego naboru wniosków obowiązującego od 03.01.2023 r. w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze zostały zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pod adresem: Portal Beneficjenta - Opole (wfosigw.opole.pl).

Wersja XML