Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Praszce

niepelnosprawnosc4ikony-300x300.png

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmiot publiczny do dnia 30 września 2020 r. zobowiązany jest do powołania w swojej jednostce koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora należy:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Praszce;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 3. monitorowanie działań w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 4. przedstawienie Burmistrzowi Praszki bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań.

Dane teleadresowe koordynatora:

Magdalena Dzięcioł, tel. 34 359 24 66 lub 34 359 10 09, email:

Wersja XML