Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK

Brak opisu obrazka

W Gminie Praszka w projekcie udział wzięły następujące placówki:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce
Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce
Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce
Szkoła Podstawowa w Kowalach
Szkoła Podstawowa w Przedmościu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu
Zespół Placówek Specjalnych w Praszce

Wersja XML