Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY

W dniu dzisiejszym Wojewoda Opolski ogłosił alarm przeciwpowodziowy między innymi dla Gminy Praszka.

Służby miejskie na bieżąco monitorują poziom wód w rzekach  oraz rowach melioracyjnych.

Na chwilę obecną nie stwierdzono zagrożenia powodziowego. Odnotowano jedynie lokalne podtopienia.

Zarządzenie Wojewody Opolskiego: PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego.pdf
 

Wersja XML