Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka

logo FE PR.png logo RP.png logo opolskie.png logo UE EFS.png

Gmina Praszka realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.1.3 pn.  Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka.

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego z gminy Praszka oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W ramach projektu zaplanowano:

Projekt realizowany będzie do 30.06.2021

Wartość dofinansowania ze środków UE: 950 407,16 PLN

Wersja XML