Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Publicznego Żłobka w Praszce

Statut Publicznego Żłobka w Praszce został przyjęty w dniu 17-10-2019 r. Uchwałą Nr 84/XII/2019 r. Rady Miejskiej w Praszce:

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny Żłobek w Praszce i nadania jej statutu

Wersja XML