Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt - Urzędy dostępne on-line

Brak opisu obrazka

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

Okres realizacji: 1.10.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 1 998 974,40 zł

Dofinansowanie: 1 684 622,40 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)

Wersja XML