Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paszport

Od dnia 28 sierpnia 2006 roku w Urzędzie Miejskimi w Praszce nie składa się wniosków o wydanie paszportu oraz nie odbiera się paszportów.

Wszystkie formalności związane z paszportami załatwia się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Oddziale Paszportów w Opolu przy ul. Ozimskiej 19, II piętro lub innym dowolnie wybranym urzędzie wojewódzkim.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.opole.uw.gov.pl

Wersja XML