Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postęp prac budowlanych przy realizacji rozbudowy i przebudowy pływalni krytej w Praszce

Brak opisu obrazka

Przedstawiamy informację o postępach prac przy inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce"

W miesiącach od października do grudnia br. zrealizowano:

 1. Wykonano większość prac wyburzeniowych tj. zdemontowano dach oraz nieckę z plażą basenową, rozebrano ścianę południowo wschodnią wraz z fundamentem oraz część ścian szczytowych, rozebrano ścianki działowe wewnątrz budynku oraz warstwy izolacyjne stropodachów, skuto istniejące posadzki.
 2. Zdemontowano instalację uzdatniania wody basenowej.
 3. Wykonano większość robót ziemnych związanych z rozbudową obiektu.
 4. Wykonano ławy fundamentowe pod nową nieckę i rozbudowywaną część szatniowo – socjalną budynku.

Obecnie rozpoczęto prace nad wykonywaniem żelbetowych ścian fundamentowych. Równocześnie trwają pozostałe prace wyburzeniowe i demontażowe.

 

 

Wersja XML