Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko-gminne jednostki organizacyjne

Przedszkola
Publiczne Przedszkole nr 1
ul. Mickiewicza 28
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-10-15
Publiczne Przedszkole nr 2
ul. Mickiewicza 8
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-11-56

Zespół Placówek Specjalnych
 

  • Publiczne Przedszkole Specjalne
  • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5
  • Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 2
ul. Fabryczna 1
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-14-13
Oddział Przedszkolny przy PSP w Ganie
Gana 28
tel. (0-34) 359-10-79
Oddział Przedszkolny przy PSP w Kowalach,
Kowale, ul. Szkolna 1
tel. (0-34) 359-11-29
Oddział Przedszkolny przy PSP w Przedmościu
Przedmość, ul. Główna 22
tel. (0-34) 359-10-50

Publiczne Przedszkole w Strojcu
Strojec, ul. Szkolna 6

Oddział Przedszkolny przy PSP w Wierzbiu
Wierzbie 44
tel. (0-34) 359-90-08

Szkoły
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Boczna 4
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-10-52
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Fabryczna 18
46-320 Praszka
tel. (0-34) 366-59-89
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Styczniowa 7
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-10-21
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ganie
Gana 28
tel. (0-34) 359-10-79
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalach
Kowale, ul. Szkolna 1
tel. (0-34) 359-11-29

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmościu
Przedmość, ul. Główna 22
tel. (0-34) 359-10-50

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu
Strojec, ul. Szkolna 6
tel. (0-34) 359-25-42
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbiu
Wierzbie 44
tel. (0-34) 359-27-99
Gimnazjum Publiczne
ul. Listopadowa 18
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-05-49

 Pozostałe jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 9
46-320 Praszka
tel. (0-34) 359-11-04
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Boczna 4e
46-320 Praszka
tel. (034) 359-10-37
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Praszka z 4 filiami
Plac Grunwaldzki 15
46-320 Praszka
tel. (034) 359-19-22
Muzeum
Plac Grunwaldzki 15
46-320 Praszka
tel. (034) 359-11-85
P.P.U. GOSKOM Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 23
46-320 Praszka
tel. (034) 359-11-75

Wersja XML