Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Burmistrz Praszki

Burmistrz Praszki

Jarosław Tkaczyński

Z-ca Burmistrza Praszki

Danuta Janikowska

Sekretarz

Krzysztof Pietrzyński

Skarbnik

Ilona Pondel

 

Burmistrz Praszki przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w każdy czwartek od godz. 14.00 do godz. 15.15.

Sekretarz przyjmuje interesantów codziennie.

Wersja XML