Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizowane projekty z funduszy UE

 • Informacja

  dotycząca Projektu pn. Super Szkoły – Super Uczniowie w Gminie Praszka.
  Data publikacji: 05-08-2022 13:57
 • Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina - Granty PPGR"

  logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb h100.jpeg logo RP.png logo UE EFRR 253x100.jpeg Gmina Praszka otrzymała grant w wysokości 173.875 zł (100 %) na zakup 16 komputerów stacjonarnych, 49 laptopów wraz z ich ubezpieczeniem w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.
  Data publikacji: 29-03-2022 08:37
 • Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

  logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb h100.jpeg logo RP.png logo UE EFRR 253x100.jpeg Gmina Praszka otrzymała grant w wysokości 399.501,04 zł (100 %) na wsparcie cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
  Data publikacji: 14-03-2022 15:33
 • OP@LSKIE DLA PODSTWÓWEK

  OdP_plakatA3.png
  Data publikacji: 23-04-2021 09:04
 • Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  UE_PolskaCyfrowa-RP-PolskaCyfrowa-UE_EFRR.jpeg
  Gmina Praszka pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
  Data publikacji: 18-06-2020 13:52
 • Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka

  logo FE PR.png logo RP.png logo opolskie.png logo UE EFS.png Gmina Praszka realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.1.3 pn.  Super Przedszkola – Super Przedszkolaki w Gminie Praszka.
  Data publikacji: 01-06-2020 14:08
 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  UE_PolskaCyfrowa-RP-PolskaCyfrowa-UE_EFRR.jpeg
  Gmina Praszka pozyskała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 
  Data publikacji: 21-05-2020 14:04
 • Projekt - Urzędy dostępne on-line

  POWER-1024x200.jpeg
  Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich. W ramach zaplanowanych działań znajdują się: uruchomienie lub modernizacja 100 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 10 Urzędach Partnerskich uruchomienie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach w 10 Urzędach Partnerskich uruchomienie Portalu Interesanta dotyczącego opłat i podatków w 10 Urzędach Partnerskich przeprowadzenie badań satysfakcji klienta i wprowadzenie procedur podnoszących jakość obsługi przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
  Data publikacji: 23-09-2019 10:52
 • Rozbudowa i przebudowa pływalni krytej w Praszce

  zew1b.jpeg
  Logo-FEPR-RP-Opolskie-EU-basen.jpeg
  Data publikacji: 21-12-2018 11:56
 • Informacja o inwestycji pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.

  logo Fund eur Program Regionalny 186x100.jpeg logo OPO 122x100.jpeg logo UE EFRR 253x100.jpeg
  Data publikacji: 07-02-2018 09:08
Wersja XML