Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizowane projekty z funduszy budżetu państwa

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

  Informujemy, że Gmina Praszka otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3
  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 03-06-2022 10:37
 • Dofinansowanie zadań własnych gminy

  Brak opisu obrazka
  Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  własnych gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.
  Data publikacji: 26-11-2021 09:12
 • Program "MALUCH +" 2021

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 26-11-2021 09:02
 • Informacja

  W dniu 13 grudnia 2017 r. podpisano z Wojewodą Opolskim Umowę Nr PR/G/22/2016/U/34/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, projektu pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 100920 O i nr 100930 O w m. Kowale, gmina Praszka”.
  Data publikacji: 29-12-2017 11:21
Wersja XML