Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Burmistrz Praszki informuje, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. podpisano z Wojewodą Opolskim Umowę Nr PR/G/22/2016/U/34/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, projektu pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 100920 O i nr 100930 O w m. Kowale, gmina Praszka”.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona była od lipca do grudnia 2017 r.

Wartość zrealizowanej inwestycji – 1 321 804,27 zł brutto

Wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 154 042,74 zł brutto

Dotacja z budżetu państwa – 562 428,00 zł brutto

Wersja XML