Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z WFOŚiGW w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że udziela pożyczek dla przedsiębiorców działających w sektorze MŚP. Udzielane przez Fundusz niskoprocentowe pożyczki stanowią również pożyczki obrotowe na bieżącą działaność związaną z wydatkami inwestycyjnymi. Przedmiotem finansowania może być m.in. zakup materiałów i surowców przez Wykonawców realizujących zadania na potrzeby Gmin i Miast (np. budowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja sytemów grzewczych itp.).

Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.opole.pl/pozyczki-dla-przedsiebiorcow-msp

Wersja XML