Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w PraszceMŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

PRZY OSP W PRASZCE

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest wyznacznikiem przyszłości organizacji.
Poprzez kształtowanie aktywnych postaw młodzież wdraża się 
w pracę społeczną, która jest fundamentem działalności OSP.

Do wpisania w poczet członków MDP potrzebna jest zgoda rodziców/opiekunów
oraz wypełniona elektroniczna deklaracja przyjęcia >> deklaracja

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyglądają się pracy i działaniom strażaków,
z własnej chęci mogą pomagać w działalności społecznej OSP.
Jednym z ważniejszych wydarzeń jest coroczny udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Poniżej znajduje się podział członków ze względu na uczestnictwo w zawodach sportowo-pożarniczych

 

 

Członek MDP aktywnie zaangażowany w życie OSP po uzyskaniu pełnoletniości może

zostać przeniesiony w skład członków czynnych OSP na podstawie uchwały Zarządu OSP.

Wersja XML